Postup při sanaci

Pracovní postup a rozsah prací je nutné stanovit dle individuálního posouzení výskytu řas a znečištění fasády. Likvidace plísní a řas a následné preventivní opatření je možné z jakékoliv minerálních povrchů, zateplovacích systémů i ostatních materiálů jako je ocel, kámen, dřevo, sklo aj.

Maximálně možné očištění podkladu napadené plochy tlakovou vodou. V případě silného znečištění je vhodné zvážit i mechanické odstranění nežádoucích vrstev řas a plísní pomocí kartáče, špachtle aj.
Aplikace likvidačního nátěru fungicidním a biocidním prostředkem, který plísně, řasu a lišejníky zahubí. V případě velmi silného znečištění a velkého výskytu řas je nutné likvidační nátěr opakovat i ve 2. vrstvě, která zaručí úplnou likvidaci veškerých mikroorganismů. Opakovaný nátěr lze provést i lokálně v místech největšího znečištění, zejména pak pod nefunkčním oplechováním atd.
Opláchnutí podkladu tlakem vody a odstranění již odumřelých řas a mikroorganismů.
Doporučujeme následný jednonásobný preventivní nátěr, který zabrání opakovanému výskytu a tvorbě řas a plísní. Tento preventivní nátěr není podmínkou. Je vhodný za předpokladu, že se již nebude aplikovat další ochranný nátěr hydrofobizačním nátěrem nebo fasádní barvou.
Konečná povrchová úprava sanovaného podkladu bezbarvým hydrofobizačním nátěrem nebo fasádní barvou. Při aplikaci fasádní barvy je podmínkou použití nátěrů na silikonové bázi, nejlépe pak s fotokatalytickými účinky a titanovou bělobou. Tyto materiály pak dokonale ochrání sanované povrchy proti dalšímu a opětovnému napadení a možnosti výskytu řas, plísní a lišejníků.

 

 

Materiály a články ke stažení:

 

 

Technické listy: